12 παραβάσεις, χθες Δευτέρα 2/11, στη Δυτική Μακεδονία, για μετακίνηση σε απαγορευμένες ώρες. Επίσης σημειώθηκαν 31 παραβάσεις στη Δυτική Μακεδονία για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης.