Η ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κοζάνης Α.Ε. μετά την ανακοίνωση για το πανελλαδικό lockdown τροποποιεί τα δρομολόγια της από το Σάββατο 07/11/2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτετε.

Η αστική συγκοινωνία εντός πόλεως θα λειτουργεί κανονικά.

Τηλ επικοινωνίας : 2461040128