Ώρα 09:15 π.μ. Εικόνες από το κέντρο της Κοζάνης, 1η μέρα εφαρμογής του γενικού lock down στην χώρα.