Ώρα 22:00. Εικόνες από διάφορα σημεία της Κοζάνης.