Με στόχο την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των εργαζομένων της, την Τρίτη 10/11/2020 η Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ, λόγω διενέργειας ιχνηλάτισης για τον COVID-19 στους υπαλλήλους της δε θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό, παρά μόνο κατόπιν ραντεβού και σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ