Ο Δήμος Σερβίων ευχαριστεί την Εταιρεία ΜΕΤΕ και τον κ. Μεσσήνη προσωπικά για την παροχή μηχανημάτων τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό οικοπέδων του Δήμου.

Τα συγκεκριμένα οικόπεδα πρόκειται να αξιοποιηθούν ως χώροι δωρεάν στάθμευσης στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, λόγω της αλλαγής θέσης της λαϊκής αγοράς των Σερβίων.