Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19:30 θα συνεδριάσει (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ