Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» η δημιουργία διαδραστικής αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου. Το αντικείμενο του έργου αφορά τη δημιουργία διαδραστικής αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου μέσα στο χρόνο (από το ποτάμι, την κατασκευή του φράγματος και την παρούσα κατάσταση) σε χώρο του Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Δήμου Βελβεντού. Η επιλογή της αίθουσας έγινε από ομάδα αρμοδίων, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη λειτουργία του κέντρου, την σκοπιμότητα της πρότασης και την καταλληλότητα της αίθουσας ως προς τα χαρακτηριστικά της.  Οι διαδραστικές λύσεις διδασκαλίας προσφέρουν απόλυτη ελευθερία δημιουργίας ψηφιακών εμπειριών εκμάθησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων, με στόχο την προαγωγή της συμμετοχής και της αποτελεσματικής εκμάθησης. Με τις σύγχρονες μεθόδους (διαδραστικά λογισμικά και συστήματα προβολής) η παρουσίαση γίνεται συναρπαστική και αξέχαστη διότι δεν στερείται την «αλληλεπίδραση» , το κοινό συμμετέχει πραγματικά. Επιπλέον επιτυγχάνονται οφέλη οικονομίας κλίμακας όπως εύκολος εμπλουτισμός θεματολογίας και υλικού, συνεχής βελτιώσεις, αποφυγή μακετών, χαρτιού κ.α., με πολλαπλασιαστικά οφέλη διότι θα μπορεί να έχει και χρήση π.χ. σεμιναρίων για τους αλιείς και τα προϊόντα της λίμνης Πολυφύτου. To συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στα 70.680 ευρώ.

kozan.gr