Ξεκίνησε να στολίζεται με χριστουγεννιάτικα η πόλη της Κοζάνης. Φωτογραφία από την οδό Ξεν. Τριανταφυλλίδη