Κατόπιν απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ η Δ.Ο.Υ Κοζάνης από τη Δευτέρα 23/11/2020 (και για όσο διαρκούν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας) θα λειτουργεί ως εξής:

  1. Ταμειακές συναλλαγές 08.00- 15.00

  2. Ώρες εισόδου για το κοινό 08.00 -17.00 (για προγραμματισμένες συναντήσεις μόνο)

  3. Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού 08.00 -17.00 στα παρακάτω τηλέφωνα

ΤΜΗΜΑΤΑ Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

2461 3 54 156 -152 – 161

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2461 3 54 149 -155 – 158

ΦΠΑ

2461 3 54 122 -151

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

2461 3 54 159 -162

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

2461 3 54 174 -136 – 139 -163 -140 -141

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

2461 3 54 170 -171 -173 -177 -179

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΗΤΡΩΟ

2461 3 54 165 -168 -167

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2461 3 54100

  1. Η Δ.Ο.Υ. Κοζάνης θα δέχεται μεταξύ 08.00 – 19.00 κλήσεις για προγραμματισμό συναντήσεων στο τηλέφωνο 2461 3 54410

  2. Επίσης αιτήματα μπορούν να υποβληθούν με αποστολή email στο doy.kozanis@aade.gr και στο FAX: 2461 0 36049

Υπενθυμίζεται ότι το συναλλασσόμενο κοινό προσέρχεται στις Δ.Ο.Υ. μόνο με ραντεβού και εφόσον το αίτημά του δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.