Κυριακάτικες εικόνες από κεντρικά σημεία της Πτολεμαίδας. Το βίντεο είναι του Γ. Κατσανίκου