Με αφορμή την ανάρτησή σας για τα σκουπίδια στο λόφο του Ξενία να σας ενημερώσω ότι δεν πετάνε μόνο σκουπίδια αλλά κάποιος συμπολίτης μας κόβει δέντρα εδώ και χρόνια για το τζάκι .Τελευταία έκοψε μια βελανιδιά πίσω από την Μεταμόρφωση του Σωτηρος.