Δήμος Βοΐου: «Χορήγηση Υποτροφιών συνολικού ύψους 432.000 ευρώ σε φοιτητές και 38.520 ευρώ σε αριστούχους μαθητές από τα έσοδα του ιδρύματος του «Θεοδώρου Μανούση»

8 Δεκεμβρίου 2020
17:09
Κανένα σχόλιο

Κατόπιν επίμονων προσπαθειών μας απεμπλάκησαν οι διαδικασίες στην Διέυθυνση Κληροδοτημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , με αποτέλεσμα να εγκριθεί η χορήγηση υποτροφιών στους εισακτέους στα Α.Ε.Ι κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013.

Πρόκειται για πλήρης υποτροφίες σε 30 συνολικά προπτυχιακούς φοιτητές συνολικού ύψους 432.000 ευρώ από το Κληροδότημα «Θεοδώρου Μανούση». Καθιερώνεται αφεξής η διαδικασία της τακτικής χορήγησης των υποτροφιών στους δικαιούχους, γεγονός που αποτελούσε και προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής για έγκαιρη καταβολή τους.

Με απόφαση της συγκλήτου υποτροφίες χορηγούνται στους παρακάτω δικαιούχους

Προπτυχιακοί φοιτητές κατά το πανεπιστημιακό έτος 2010-11

Κριτήριο: καταγωγή από Σιάτιστα

  1. Μπούρτζος Αναστάσιος του Μιχαήλ, φοιτητής του Τμήματος Οικονομικών

Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έλαβε υποτροφία ως μαθητής.

  1. Καρακουλάκη Αποστολία του Παναγιώτη, φοιτήτρια του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ.

Έλαβε υποτροφία ως μαθήτρια.

  1. Μαντζιάρη Λευκοθέα του Λαζάρου, φοιτήτρια του Τμήματος Παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.. Έλαβε υποτροφία ως μαθήτρια.

  1. Τόζιου Περιστέρα-Μαρία του Αθανασίου, φοιτήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής

Πανεπιστημίου Πατρών. Έλαβε υποτροφία ως μαθήτρια.

  1. Δάρδας Αθανάσιος του Αναστασίου, φοιτητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κριτήριο: βαθμολογική σειρά εισαγωγής ανεξαρτήτως καταγωγής

  1. Απέργης Χριστόδουλος του Αντωνίου, φοιτητής του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Βαθμός εισαγωγής 18.849 μόρια.

  1. Γραβά Θεολογία του Νικολάου, φοιτήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Βαθμός εισαγωγής 18.482 μόρια. Έλαβε υποτροφία ως μαθήτρια.

  1. Δοσοπούλου Μαγδαληνή του Δημητρίου, φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Βαθμός εισαγωγής 14.933 μόρια. Έλαβε υποτροφία ως μαθήτρια.

  2. Γκανά Αλίκη του Θεοφάνη, φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Βαθμός εισαγωγής 19585 μόρια.

  3. Σαμαρά Δέσποινα του Μιχαήλ, φοιτήτρια του Τμήματος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Βαθμός εισαγωγής 19.236 μόρια

Προπτυχιακοί φοιτητές κατά το πανεπιστημιακό έτος 2011-12

Κριτήριο: καταγωγή από Σιάτιστα

1. Ζιώγου Μαλαματή του Στέφανου, φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατάγεται από τη Σιάτιστα από πατέρα και μητέρα. Έλαβε υποτροφία ως μαθήτρια.

2. Κακούλης Παναγιώτης του Γεωργίου, φοιτητής Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ. Κατάγεται από τη Σιάτιστα από πατέρα και μητέρα . Έλαβε υποτροφία ως μαθητής.

3. Στάθη Ελένη του Ιωάννη, φοιτήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Κατάγεται από τη Σιάτιστα από μητέρα. Έλαβε υποτροφία ως μαθήτρια.

4. Τζώνου Κριστιάνα του Χρήστου, φοιτήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Κατάγεται από τη Σιάτιστα από πατέρα. Έλαβε υποτροφία ως μαθήτρια.

5. Κοσμίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου, φοιτητής του Τμήματος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Κατάγεται από τη Σιάτιστα από πατέρα. Έλαβε υποτροφία ως μαθητής.

Κριτήριο: βαθμολογική σειρά εισαγωγής ανεξαρτήτως καταγωγής

1. Χαιρέτη Ελευθερία του Τηλέμαχου, φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Βαθμός εισαγωγής 19.532 μόρια.

2. Καλαράκης Γεώργιος του Μηνά, φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βαθμός εισαγωγής 19.337 μόρια.

3. Τερεζάκη Ελένη του Ιωάννη, φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βαθμός εισαγωγής 19.239 μόρια.

4. Αναστασιάδης Χαράλαμπος του Σπύρου, φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βαθμός εισαγωγής 19.111 μόρια.

5. Αρσλανίδη Δέσποινα του βασιλείου, φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Βαθμός εισαγωγής 18.970 μόρια.

Προπτυχιακοί φοιτητές κατά το πανεπιστημιακό έτος 2012-13

Κριτήριο: καταγωγή από Σιάτιστα

1. Γραβά Κατερίνα του Αναστασίου, φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Βαθμός εισαγωγής 15.659 μόρια.

2. Εμμανουήλ Σουζάνα του Ιωάννη, φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Βαθμός εισαγωγής 15961 μόρια.

3. Μαρτινοπούλου Μαρία του Δημητρίου, φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Βαθμός εισαγωγής 15.940 μόρια.

4. Σαμαρά Χριστίνα του Μιχαήλ, φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Βαθμός εισαγωγής 19.215 μόρια. Έλαβε υποτροφία ως μαθήτρια.

5. Δάρδας Μηνάς του Αναστασίου, φοιτητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Βαθμός εισαγωγής 17.396 μόρια. Έλαβε υποτροφία ως μαθητής.

Κριτήριο: βαθμολογική σειρά εισαγωγής ανεξαρτήτως καταγωγής

1. Παλιόγλου Κωνσταντίνος-Κλέων του Αριστείδη, φοιτητής της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Βαθμός εισαγωγής 19.401 μόρια. Κατάγεται από τη Σιάτιστα από παππού. Έλαβε υποτροφία ως μαθητής.

2. Δάρδας Αθανάσιος του Σπυρίδωνα, φοιτητής του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ. Βαθμός εισαγωγής 16.680 μόρια. Κατάγεται από τη Σιάτιστα από πατέρα. Έλαβε υποτροφία ως μαθητής.

3. Καπάντζου Ελένη του Γεωργίου, φοιτήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Βαθμός εισαγωγής 17.433 μόρια. Κατάγεται από τη Σιάτιστα από παππού και γιαγιά. Έλαβε υποτροφία ως μαθήτρια.

4. Γκίκα Βαρβάρα του Νικολάου, φοιτήτρια της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. Βαθμός εισαγωγής 19.443 μόρια.

5. Παπαδοπούλου Βασιλική του Αθανασίου, φοιτήτρια της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. Βαθμός εισαγωγής 19.347 μόρια.

Επίσης σήμερα πιστώθηκε στους λογαριασμούς 20 αριστούχων μαθητών της Ά και Β΄ από τα Λυκεία της Σιάτιστας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 το συνολικό ποσό των 38.520 ευρώ σύμφωνα με την αρθμ.68/2020 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Αρχή θεωρώντας μέγιστη προτεραιότητα την αξιοποίηση των κληροδοτημάτων όλων των μεγάλων Ευεργετών του τόπου μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την τακτοποίηση όλων των διαχρονικών εκκρεμοτήτων.

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.