Ζητείται νέος έως 35 ετών για μόνιμη εργασία σε εργοστάσιο παραγωγής καρφιών, με έδρα το Βατερό. Η θέση αφορά τον παραγωγικό τομέα της επιχείρησης και τις πωλήσεις της. Απαραίτητη προϋπόθεση, το επικοινωνιακό προσόν. Βιογραφικά στο [email protected]