Για το ποιος ξετύλιξε το “κουβάρι” των ετεροχρονισμένων κρουσμάτων που ανέβασαν τον αριθμό των χθεσινών κρουσμάτων σε 53 στην Π.Ε. Κοζάνης,  αναφέρθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Δ.Μ., Χαρίσιος Κ. Γκοβεδάρος ο οποίος σημείωσε: “”Ο τοπικός ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ανακάλυψε τα ετεροχρονισμένα κρούσματα. Δεν θα το είχαμε προσέξει. Δεν είναι κάτι που μας ήρθε (από κάπου)“.