Ολοσέλιδο ρεπορτάζ εφημερίδας πανελλήνιας εμβέλειας  αναφέρεται σε υπηρεσιακό παράγοντα της περιοχής, ο οποίος, λίγο – πολύ, εμφανίζεται, παρά τις νόμιμες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν,  να έχει ευνοήσει, εμμέσως, από το θεσμικό του ρόλο, τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις συγκεκριμένης εταιρείας (οι οποίες, σημειωτέον, δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη) και για τις οποίες (επενδύσεις) υπήρξε η διαφωνία της τοπικής κοινωνίας. Η στήλη σεβόμενη τόσο τον υπηρεσιακό παράγοντα όσο και την εμπλεκόμενη εταιρεία, την άποψη των οποίων δε γνωρίζουμε, δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες και δεν θα αναφέρει ούτε τ’ όνομα της εφημερίδας, ούτε την ημερομηνία, που δημοσίευσε το σχετικό ρεπορτάζ. Επειδή όμως αυτά που παρουσιάζονται είναι ιδιαιτέρως σοβαρά, σε ό,τι αφορά κυρίως τον υπηρεσιακό παράγοντα της περιοχής, ο οποίος έχει λάβει γνώση για το θέμα, αφού φιλοξενούνται κάποιες αποσπασματικές του δηλώσεις, που γεννούν περισσότερα ερωτηματικά, επιβάλλεται, ο ίδιος, ΑΜΕΣΑ, να τοποθετηθεί για το ζήτημα ή να γνωστοποιήσει αν θα “κινηθεί” με άλλον τρόπο.  Μάλιστα ο συντάκτης του ρεπορτάζ, στο τέλος του δημοσιεύματος, αναφέρει “To be continued”, προμηνύοντας ότι θα υπάρξει και συνέχεια, ενώ σημειώνει πως η συγκεκριμένη υπόθεση θα έπρεπε να κεντρίσει το ενδιαφέρον τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και του Πρωθυπουργού. Αναμένουμε…

 

Η Χύτρα