Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση των μεταλλάξεων του SARS-CoV-2 – Καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά την Π.Ε. Κοζάνης (Παραμένουν στα 16 τα δείγματα της βρετανικής μετάλλαξης που είχαν ανακοινωθεί).