Σημερινές πρωινές φωτογραφίες από διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης με την κατάσταση των δρόμων.