Η επιχείρηση αποχιονισμού του κεντρικού πεζόδρομου της Κοζάνης από τα μηχανήματα του δήμου. Ώρα λήψης βίντεο 10:45 π.μ.