Επειδή τις τελευταίες δύο ημέρες έχω γίνει αποδέκτης πολλών αναφορών ότι δήθεν έχω επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ενίσχυσης της Περιφέρειας που πρόσφατα έχει ανακοινωθεί, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο κος Καρατζέτζος που αναφέρεται στη λίστα των επιχορηγούμενων έχει διαφορετικό όνομα, πατρώνυμο και Α.Φ.Μ από εμένα και μάλιστα δεν είναι ούτε συγγενής μου.

Άλλωστε δε θα ήταν δυνατό να επιχορηγηθώ, εφόσον δεν είχα υποβάλλει ούτε καν αίτηση για ενίσχυση από το συγκεκριμένο αλλά και από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της Περιφέρειας.