Σύντροφοι και συντρόφισσες, Εμπρός όλοι στον αγώνα για ακόμα πιο καινούργια εμβόλια! Χωρίς σέλφι! Και κυρίως χωρίς να βγάζουμε στη φόρα ημερομηνίες γέννησης κι άλλα σιουρδίτκα.
Στα μούτκα όλα!