ΔΕΝ ΤΟ ΖΟΟΜ’: Η σύνταξ’.

ΚΕΙΜΕΝΑ
Δώρα Σιαλβέρα

ΠΑΙΖΟΥΝ
Δώρα Σιαλβέρα
Δημήτρης Συνδουκάς
Κωνσταντίνος Κωτούλας

Τι είναι ο άνθρωπος;
Τι είναι η σύνταξ’ απ’ τουν άνθρουπου;
Μέχρι που μπορεί να φτάσ’ ο άνθρωπος για τ’ σύνταξ;
Έχτι άγχους για το αν θα σας φτασν’ οι παράδις να βγάλτι του μήνα;
Μην αγχώνιστι ντιπ για όλα αυτά… Ιμείς θα σας δώσουμι όλες τ λύσεις… ΔΕΝ ΤΟ ΖΟΟΜ… Για να μάθετε να διαχειρίζεστε τσ’ παράδις και για να μην χάσετε ποτέ τη σύνταξή σας.