Κατασκευαστική εταιρεία ζητά Ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων & Ηλεκτρολόγο μηχανικό για εργασία στην γραμμή παραγωγής .

Προϋπηρεσία-Εμπειρία σε προγραμματισμό-χειρισμό PLC ,εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου καθώς και Δεύτερη ξένη γλώσσα θα προτιμηθούν.

Βιογραφικά στο [email protected].