Σε εφαρμογή της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:12639/27.2.2021 (ΦΕΚ Β’ 793) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρούμενης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη  συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων με την χρήση μάσκας).

 

    Καλείστε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιστορικής Έδρας την Πέμπτη

04-03-2021 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

 

 

1) Συζήτηση – Έκδοση ψηφίσματος

 

α.  Για τα σχέδια δημιουργίας ΧΥΤΕΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων)    

      Αμιάντου στο χώρο των πρώην ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι.

 

β.  Προτάσεις για την αξιοποίηση των  Λιμνών Πολυφύτου και Ιλαρίωνα.

Εισηγητής: Βαβλιάρας Αστέριος , Πρόεδρος  Κοινότητας Αιανής

Αιτήσεις – Διάφορα – Ενημέρωση