Σε συνέχεια των καταγγελιών της κας Μανεδάκη (δείτε εδώ) κι άλλος εργαζόμενος (ο κ. Χαρσώνης Ιωάννης) στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης καταγγέλλει εργασιακή τρομοκρατία/εκφοβισμό από την προϊσταμένη του εν λόγω Νομικού Προσώπου του Δήμου Κοζάνης.