Σήμερα διενεργήθηκαν στον Δήμο Κοζάνης οι δημοπρασίες για την εκμίσθωση έξι τεμαχίων δημοτικής έκτασης σχεδόν 10 στρεμμάτων το καθένα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. Για δεύτερη φορά εμφανίστηκε και άλλος ενδιαφερόμενος με την τιμή ενοικίασης σε ένα από αυτά να φτάνει εν τέλει στα 401 €/στρ ετησίως!!!
Με ενδιαφέρον αναμένεται η θέση της τριανδρίας της Δημοτικής Αρχής που κωφεύει προκλητικά τόσο στις συνεχόμενες οχλήσεις της Δημοτικής Κίνησης όσο και στην γραπτή εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας για ορισμό της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών στα 200 €/στρ και επιμένει να την ορίζει για κάθε δημοπρασία στα 25 €/στρ ετησίως!!!
Με αυτό τον τρόπο εκμισθώθηκαν μέχρι σήμερα, έναντι πινακίου φακής, περίπου 5.000 στρέμματα δημοτικών εκτάσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα με ενδεχόμενη απώλεια εσόδων για τον Δήμο και εκκρεμούν πολλές αιτήσεις ακόμη.
Μήπως ήρθε η ώρα να ξεφύγουμε από δογματισμούς και να επαναπροσδιορίσουμε τις αναπτυξιακές μας προτεραιότητες μας ως Δήμος;