Με γνώμονα την ενημέρωσή μας για ότι συμβαίνει στην αντιμετώπιση Αιματολογικών Νοσημάτων, την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή συμμετείχαμε ως Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αιμοπεταλιοδοτων Σταγόνα Ελπίδας.

Ήταν μια διαδικτυακή παρακολούθηση, ενημέρωσή μας μετά την πρόσκληση από τις Διοικήσεις Αιμοδοσιων που συνεργαζόμαστε και προσφέρουμε Αίμα και Αιμοπετάλια. Η συμμετοχή μας, και η αναγνώριση του έργου του συλλόγου μας, Σταγόνα Ελπίδας, μέλους της ΠΟΣΕΑ, μας δίνει την γνώση, την δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά, να προσφέρουμε Εθελοντικά Αίμα και Αιμοπετάλια.
Καλούμε όλους τους Ανθρώπους από 18 έως 65 ετών να στηρίξει τον σύλλογό μας, να εγγραφεί και να συμμετέχει στις οργανωμένες Αιμοδοσίες μας γιατί το Αίμα δεν παράγετε παρα μόνο από τον Ανθρώπινο οργανισμό.
Στόχος μας είναι Κάθε σπίτι και ένας τουλάχιστον Αιμοδότης.
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλες οι Διοικήσεις των Αιμοδοσιών που συνεργαζόμαστε, Ευχαριστούμε για την πρόταση συμμετοχής μας στο Συνέδριο και δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνος δυνατόν να καλύψουμε τις ανάγκες σε Αίμα και Αιμοπετάλια.
Για το ΔΣ
Πρόεδρος Σκόρδας Χρήστος
Γραμματέας Τσιώγκας Κων/νος