Όμορφοι και σε πολλά σχέδια χαρταετοί, από πλανόδιο πωλητή, στην περιοχή του γηπέδου