Η juwi Hellas Α.Ε. ιδρύθηκε το 2008 και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα των φωτοβολταϊκών (Φ/Β). Προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως Ανάπτυξη, Σχεδιασμό,  Προμήθεια, Κατασκευή, Λειτουργία & Συντήρηση Φ/Β Σταθμών. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει Φ/Β Σταθμούς με συνολική ισχύ κοντά στα 120 MW. Ειδικότερα, αυτό το διάστημα κατασκευάζει στην περιοχή της Κοζάνης Φ/Β Σταθμό με συνολική ισχύ 204 MW.

Η juwi Hellas Α.Ε. αναζητά Υπάλληλο Διακίνησης και Διαχείρισης Αποθήκης Έργου, με έδρα την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.

Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να επιβλέπει και να τηρεί όλες τις διαδικασίες, πρακτικές και ελέγχους, που απαιτούνται για τη σωστή παραλαβή, τακτοποίηση, χωροταξία, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών του έργου.

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση φορτώσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου
 • Καθημερινή παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος της ροής των δρομολογίων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές και οδηγούς για την απρόσκοπτη διακίνηση των υλικών
 • Συμπλήρωση παραστατικών, τήρηση καρτελών, απογραφή
 • Επιθεώρηση εισερχομένων υλικών και διαχείριση αξιώσεων
 • Διαχείριση αποθήκης και αποθεμάτων, υποβολή εβδομαδιαίων εκθέσεων στη Δ/νση Προμηθειών
 • Συμμόρφωση και εφαρμογή των κανονισμών υγείας και ασφάλειας, της νομοθεσίας, των προτύπων και των απαραίτητων οδηγιών που ισχύουν για την Ελλάδα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Σπουδές (ενδεικτικά: ΤΕΙ, ΙΕΚ) με εξειδίκευση στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή άλλου σχετικού αντικειμένου
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση σε εργοτάξιο ή σε συναφές περιβάλλον, για τουλάχιστον 3 έτη. Εμπειρία στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών θα θεωρηθεί προσόν
 • Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ: MS Word, MS Excel και ευκολία χρήσης μηχανογραφικών εφαρμογών
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικότητα, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, οργάνωση
 • Σημαντικό προσόν θεωρείται η πιστοποίηση στη χρήση κλάρκ ή άλλων ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Ευελιξία μετακίνησης σε έργα εντός της Ελλάδας

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη θέση, μπορούν να στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους ή/και τη συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Παρακαλούμε στο θέμα του e-mail να αναφέρετε τον τίτλο της θέσης (Υπάλληλος Διακίνησης και Διαχείρισης Αποθήκης Έργου). Θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα για όλες τις αιτήσεις.

Γίνετε μέλη της ομάδας της juwi σήμερα και κάντε πράξη την πράσινη ανάπτυξη!