Πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2021 το 2οεπιμορφωτικό σεμινάριο,που υλοποιεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας μέσω των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας, για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
Η 2η θεματική ενότητα αφορούσε την «Δημιουργία και μοντάζ βίντεο» και παρουσιάστηκαν οι βασικές δυνατότητες επεξεργασίας βίντεο, ήχου και μοντάζ. Εισηγητής στην εκδήλωση ήταν ο εκπαιδευτικός πληροφορικής του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Φλώρινας, Γεωργίου Σωτήρης.
Το σεμινάριο έχει καταγραφεί και είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση στον κανάλι των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ στο YouTube.