Ξεκίνησε και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Ελάτης ένα έργο αρχικού προϋπολογισμού 1.450.000 ευρώ. Τεράστιο έργο υποδομής που ωρίμασε δημοπράτησε και θα εκτελέσει η νέα Δημοτική Αρχή μετά από υπέρ-προσπάθειες της τεχνικής μας υπηρεσίας που την υπερευχαριστούμε. Η εικόνα του Δήμου αλλάζει όσο και αν κάποιοι κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να αμαυρώσουν την εικόνα του Δήμου μας. Γίνεται ναι γίνεται γιατί για να δημιουργήσεις πρέπει να μπορείς να ονειρευτείς.