Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας ξεκινά η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Σερβίων ως εμβολιαστικού κέντρου. Το Κέντρο Υγείας δεν υπεισέρχεται πουθενά στον τρόπο κλεισίματος του όποιου ραντεβού το οποίο γίνεται κεντρικά από την αρμόδια υπηρεσία. Η λίστα εμβολιασμού λαμβάνεται κεντρικώς και τηρείται απόλυτα! Ο τρόπος κλεισίματος ραντεβού εμβολιασμού είναι ο εξής: