Δυστυχώς, με τόσα ενεργά κρούσματα στην περιοχή μας, κανείς (κι εγώ πρωτίστως ως οφείλω), δε μπορεί να “ρισκάρει” με την υγεία των ανθρώπων που έρχονται για το δανεισμό βιβλίων, ούτε βεβαίως με την υγεία των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης. Οπότε, κάνουμε “μια μικρή στάση” και ελπίζω σε πολύ λίγο καιρό, να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε ξανά. Με ασφάλεια πάνω από όλα.