Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021
Αίτηση
Παράρτημα

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Μακεδόνα Δέσποινα, τηλ.: 24610 54305 & Κουντουρά Αλεξάνδρα, τηλ.: 24610 54212. Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 12.04.2021 έως και Τετάρτη 21.04.2021.