Επιστολή γνωστοποίησης και διαμαρτυρίας των προέδρων των τοπικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Κοζάνης (Βλάστης, Σισανίου και Ναμάτων).