Η GATAS LOGISTICS SERVICES ζητεί να προσλάβει οδηγό για μεταφορές – διανομές καταναλωτικών αγαθών, εντός Δ. Μακεδονίας, πλήρους απασχόλησης.

Προσόντα:
Δίπλωμα Γ κατηγορίας
Π.Ε.Ι
Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Ομαδικό πνεύμα λειτουργίας
Πρόθυμος / Συνεργάσιμος / Εργατικός

Παροχές:
Ικανοποιητικός μισθός
Πλήρης ασφάλιση
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Προοπτικές εξέλιξης

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2461045584 εσ.2

e-mail: [email protected]