Τα φρεάτια στην οδό Ολυμπιάδος (λίγο πιο κάτω από το γήπεδο) είναι εδώ και χρόνια σε αυτήν την κατάσταση. Δυστυχώς δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας από τον δήμο να τα συμμαζέψουν και να τα φέρουν στο επίπεδο του δρόμου. Ας λυθεί αυτό το θέμα επιτέλους.