Το IEK VOLTEROS ευχαριστεί θερμά τον Όμιλος Εταιρειών Κεντεποζίδη για την εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων του στις επιχειρήσεις

  • Oberon
  •  Sahara Resort Greece
  •  Piazza Grill
  • D.a.d.a. night club
  • Piazza All Day food and more.
  • Pastazi all day beach bar
    που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων και ποτών, για την εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
Σύμφωνα με τη νέα Υγειονομική Νομοθεσία του ΕΦΕΤ (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) δημιουργείται η υποχρέωση σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων και ποτών, συμπεριλαμβανομένων  των ξενοδοχείων, να εκπαιδευτεί σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Το IEK VOLTEROS οργάνωσε Πιστοποιημένο Πρόγραμμα  “Βασικών Αρχών Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων” του ΕΦΕΤ, το οποίο απευθύνθηκε στο προσωπικό των εν λόγω επιχειρήσεων στοχεύοντας στη μετάδοση βασικών και γενικών γνώσεων για την ορθή εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών στη διαχείριση ασφαλών τροφίμων.

 Το IEK VOLTEROS εύχεται καλή αρχή σε όλες τις επιχειρήσεις εστίασης που σε λίγες ημέρες ξεκινούν την λειτουργία τους και πάλι!