Εμφάνιση αρκούδας, χθες (σούρουπο), στην περιοχή του Αϊ-Λιά στην Κοζάνη. Βίντεο που μας έστειλε συμπολίτισσά μας.