Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να εργαστούν στον Συνεταιρισμό την καλοκαιρινή περίοδο, να υποβάλουν αίτηση για εποχική εργασία με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αναφέρονται σ’ αυτήν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 17 Μαΐου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021. Το έγγραφο της αίτησης επισυνάπτεται και μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Email: [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το λογιστήριο του Συνεταιρισμού στο τηλ. 2464031592.
Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ: bit.ly/3fiC3AA