Το κτίσμα του πέτρινου Δημοτικού σχολείου η λειτουργία του οποίου παύει το 1998 με απόφαση του Δήμου μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε νέο οικοδόμημα μεγαλύτερων διαστάσεων για να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο – ξενώνας (8 δωματίων, με προϋπολογισμό έργου 550.000 Ε). Οι κτηριακές εργασίες ολοκληρώνονται το 2010 και λόγω μη περάτωσης της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (εδώ είναι το πρόβλημα) παραμένει από τότε σε αχρησία, εγκαταλελειμμένο στο έλεος της φθοράς του χρόνου!!

Ένα ιστορικό κεφαλοχώρι Μακεδονομάχων που ως εμπροσθοφυλακή δέχτηκε την μανία του Covid 19 τον Μάρτη του 2020, έχοντας ίσως την μεγαλύτερη θνητότητα αναλογικά του μόνιμου πληθυσμού του πανελληνίως δεν έχει άλλους τρόπους ανάκαμψης και επιβίωσης χωρίς αυτό το έργο!!

Για λόγους ηθικούς,συναισθηματικούς, αναπτυξιακούς και ως παράδειγμα για την στάση όλων μας στην post Covid εποχή ,οι τοπικοί φορείς αλλά και η κεντρική πολιτική εξουσία, αν πρέπει να παρέμβει, οφείλουν να λάβουν άμεση δράση!

Χθες, όχι σήμερα!

Προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών !!!

ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ιατρός – Ακτινολόγος Γ. Ν ΚΟΖΑΝΗΣ

Με καταγωγή από την Δαμασκηνιά Κοζάνης