Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, την ανάπτυξη ενός δικτύου διαδρομών εντός των ιστορικών τόπων της συνοικίας Χώρας αλλά και της συνοικίας Γεράνειας του οικισμού της Σιάτιστας, το οποίο θα συνδέει τα αρχοντικά, τις εκκλησίες και τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής με στόχο τη γνωριμία με την πολιτιστική και τη θρησκευτική κληρονομιά. της Σιάτιστας, σχεδιάζει ο Δήμος Βοΐου. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε από την εταιρεία “Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ.” μελέτη ανάπλασης κι ανάδειξης δρόμων της Σιάτιστας, για έργο με τίτλο: «Ανάπλαση δρόμων στον οικισμό Σιάτιστας», προϋπολογισμού 1.435.300€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24°%.) Το φυσικό αντικείμενο τον έργου αφορά στην ανάπλαση και τον εξωραϊσμό ορισμένων δρόμων εντός των ιστορικών τόπων της συνοικίας Χώρας αλλά και της συνοικίας Γεράνεια. Η ανάπλαση στον ιστορικό τόπο της συνοικίας της Χώρας περιλαμβάνει τις οδούς Δημητρίου Ιωαννίδη, Μητροπολίτου Αyαθαγγέλου Μανούση, Κωνσταντίνου Δεμερτζή, Μητροπολίτου Αyαθαyγέλου, Μητροπολίτου Παρθενίου, Μακεδονομάχων, Μητροπολίτου Αγαθαyγέλου Ρούζιου, Δημητρίου Τράχου και Θωμά Τσίπου. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν και το σημαντικότερο τμήμα του ιστορικού τόπου της Χώρας, αφού σε αυτούς συναντώνται τα πιο αξιόλογα αρχοντικά της Σιάτιστας, όπως Αρχοντικό Μανούση, Κατρανά, Νάκου, Τζώνου κ.α.  Η ανάπλαση στον ιστορικό τόπο της συνοικίας της Γεράνειας περιλαμβάνει τις οδούς Μέμμου, Πουλκίδη, Παπαπαύλου και την περιοχή ΓΛΑ με τις οδούς Μητροπολίτη Λεοντίου και τον ανώνυμο πεζόδρομο, οι οποίοι  αποτελούν και το σημαντικότερο τμήμα της συνοικίας, αφού σ’ αυτούς συναντώνται τα πιο αξιόλογα αρχοντικά της Σιάτιστας.

Παράλληλα με την υλοποίηση τον τεχνικού έργου θα γίνει ηλεκτρονική καταγραφή σ’ έναν ψηφιακό χάρτη της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Σιάτιστας, η οποία θα συνδέεται άμεσα με τον χώρο παρέμβασης του τεχνικού έργου. Όλα αυτά περιγράφονται σε σχετική μελέτη για το έργο με τίτλο: «Δημιουργία Πολιτιστικού Χάρτη” προϋπολογισμού 31.000€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24°%). Σύμφωνα με τη μελέτη προτείνεται να δημιουργηθεί ένας χάρτης, στον οποίο θα αποτυπωθούν ψηφιακά οι διαδρομές που θα αναδειχθούν μετά την παρέμβαση, οι εναλλακτικές διαδρομές πού συνδέονται με αυτές και τα μνημεία που βρίσκονται κατά μήκος τους.

Όλα τα παρακάτω υποέργα θα υποβληθούν ως ενιαία πρόταση στο υπό σύνταξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βοΐου περιόδου 2020 – 2024.