Οφείλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ Λιβανό, και τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ Μελά, για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, για όσους κτηνοτρόφους δεν είχαν υποβάλει διορθωτικές δηλώσεις, με συνέπεια να μην πληρωθούν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Όπως ενημερώθηκα, σε απάντηση της από 28.5.2021 επιστολής μου, μέχρι και τη Δευτέρα 7.6.2021 θα μπορούν να υποβάλουν διοικητικές πράξεις διόρθωσης μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων, ώστε να πληρωθούν το επόμενο διάστημα. 

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα ΚΥΔ για τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής διαδικασίας.