Εξαιρετικά μικρή η επισκεψιμότητα στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης από τότε που ξεκίνησε η επαναλειτουργία του.