Με την παρούσα ο Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων θα ήθελε να  ευχαριστήσει το Δήμο Σερβίων και ιδιαίτερα το Δήμαρχο, κ. Χρήστο Ελευθερίου, για τη συνδρομή του στην συντήρηση του αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού κατά την τρέχουσα  αρδευτική περίοδο.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.
του Τ.Ο.Ε.Β.