Πεταμένα μπάζα έξω από τα Κοιμητήρια του Αη Γιάννη στην Πτολεμαΐδα, παρά την προειδοποιητική πινακίδα.