Η νέα σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κοζάνης, που προέκυψε κατόπιν της εκλογικής διαδικασίας που προβλέπεται στον Επιμελητηριακό νόμο 4497/2017 και πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μελών του Δ.Σ στη συνεδρίασή τους, που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας 14 Ιουνίου 2021 με μοναδικό θέμα: «Εκλογή του συνόλου των μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κοζάνης», έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μητλιάγκας Ιωάννης του Πάσχου

Α΄ Αντιπρόεδρος: Μόσχος Βασίλειος του Δημητρίου

Β΄ Αντιπρόεδρος: Πουγαρίδης Αντώνιος του Κοσμά

Γενικός Γραμματέας: Ιωαννίδης Αδάμ του Φιλίππου

Οικονομικός Επόπτης: Μαλούτας Παναγιώτης του Θωμά

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Χλιάπας Μιχαήλ του

Χαρισίου

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Καλεντηριάδης Κοσμάς του Ελευθερίου