ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 24-06-2021

Διαβάζουμε, διαβάζουμε, ακούμε, ακούμε για τα εκατομμύρια ευρώ που έρχονται ή θα έρθουν στην Δυτική Μακεδονία (για την ακρίβεια στην Ελλάδα) από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, και είναι σαν να αρχίζει να ξετυλίγεται ένα νέο Ελ Ντοράντο, στην Ευρώπη αυτή την φορά.

Προχθές διαβάζω Εγκρίθηκαν 325 εκατ. από την ΕΤΕπ για τις λιγνιτικές περιοχές https://ecopress.gr/egkrithikan-325-ekat-apo-tin-etep-gia-tis-lignitikes-perioches Και εσωτερικά του άρθρου: «Οι επενδύσεις για το πρόγραμμα της «δίκαιης μετάβασης» των περιοχών αυτών φτάνουν στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ με στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα αντικαταστήσουν εκείνες που χάνονται από την αρνητική δραστηριότητα. Τόνισε δε ότι το ποσό των 325 εκατ. που προβλέπει η συμφωνία η οποία υπεγράφη σήμερα, μπορεί να αυξηθεί εφόσον προχωρήσει υλοποίηση των έργων.».

Στην συνέχεια του πιο πάνω άρθρου διαβάζουμε επίσης ότι ο πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Χόγιερ υπογράμμισε ακόμη ότι το 2020 ήταν χρόνια ρεκόρ για τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ προς την χώρα μας που έφτασαν τα 2,8 δισεκ. ευρώ τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τον ιδιωτικό τομέα.

Επειδή πολύ με «βασάνιζε» το θέμα, δηλαδή πόσα εκατομμύρια ευρώ θα πάρει τελικά η χώρα μας από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, απέστειλα ένα email την Ε.Ε. και σε λίγες μέρες πήρα την απάντηση στις διάφορες ερωτήσεις που υπέβαλα.

Ως απλός Ευρωπαίος πολίτης έθεσα τα ερωτήματα μου και το αρμόδιο τμήμα της Ε.Ε. μου απάντησε ως ακολούθως.

Παραθέτω και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έλαβα:

Αγαπητέ Κύριε Κωτίδη,

Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε με το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct.

Ζητήσαμε τη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης για την Περιφερειακή και Αστική Πολιτική. Ακολουθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

“1. Τι ποσά σε (€) αναλογούν σε κάθε χώρα από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης;

Απάντηση

Μπορείτε να βρείτε τα κονδύλια ανά κράτος μέλος στο παράρτημα Ι του κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες.

  1. Τι ποσό σε (€) αναλογεί στην χώρα μου την Ελλάδα;

Απάντηση

Στην Ελλάδα έχουν κατανεμηθεί 755 εκατ. ευρώ σε τιμές 2018 ή 830 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει την εθνική συνεισφορά του κράτους μέλους και τις μεταβιβάσεις από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ προς το ΤΔΜ.

  1. Το ποσό που αναλογεί στην χώρα μου είναι δεσμευτικό πως θα κατανεμηθεί στην χώρα, από την Ε.Ε. ή είναι αποκλειστικά ευθύνη της κάθε κυβέρνησης;

Απάντηση

Η κατανομή του ποσού που χορηγείται από το ΤΔΜ στις πληγείσες περιοχές παραμένει στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατανομές πρέπει να είναι σύμφωνες με τον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και με τα έγγραφα προγραμματισμού που θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρόγραμμα ΤΔΜ και τα σχέδια εδαφικής δίκαιης μετάβασης).

  1. Το ποσό που αναλογεί στην κάθε χώρα είναι εφ’ άπαξ ή θα δοθεί σε δόσεις;

Απάντηση

Τα ποσά του ΤΔΜ θα εκταμιευθούν με βάση ένα σχέδιο εδαφικής δίκαιης μετάβασης και ένα πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης, τα οποία θα συμφωνηθούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα συγκεκριμένα εδάφη. Η εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες και τις διαδικασίες των κανονισμών της ΕΕ για την πολιτική συνοχής (ιδίως τον κανονισμό για τις κοινές διατάξεις) που θα εκδοθεί σύντομα και θα εκταμιεύεται για έργα που έχουν ολοκληρωθεί και είναι λειτουργικά.

  1. Μέχρι πότε θα δίνεται αν είναι σε δόσεις;

Απάντηση

Το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να συμπεριλάβει νέες επενδύσεις έως το τέλος του 2027 (τέλος της τελευταίας επιστροφής: τέλος 2029).

  1. Οι δράσεις για να επενδυθούν τα ποσά στις χώρες, ποιες είναι;

Απάντηση

Το ΤΔΜ χρηματοδοτεί δράσεις για την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα στις περισσότερο πληγείσες περιοχές των κρατών μελών. Οι επενδύσεις από το ΤΔΜ θα πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και στην επανεκπαίδευση ή την αναβάθμιση των εργαζομένων και των ανθρώπων. Άλλες δραστηριότητες που καλύπτονται από το θεματικό πεδίο εφαρμογής της στήριξης που ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού για το ΤΔΜ μπορούν να υποστηριχθούν, εφόσον η συμβολή τους στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης δικαιολογείται στο σχέδιο εδαφικής δίκαιης μετάβασης.

  1. Τα ποσά των επενδύσεων προς τις δράσεις είναι άτοκα ή έντοκα;

Απάντηση

Η στήριξη από το ΤΔΜ θα γίνεται κυρίως μέσω επιχορηγήσεων. Σε περίπτωση δανείων, τα ταμεία της ΕΕ μπορούν να επιδοτήσουν μέρος ή το σύνολο του δανείου. Οι κανόνες και οι λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις που θα δημοσιεύσει η διαχειριστική αρχή του προγράμματος.

  1. Πως μπορεί μια επιχείρηση να ενταχθεί στις δράσεις του χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Απάντηση

Ο τομέας δραστηριότητας της εταιρείας θα πρέπει κατ’ αρχάς να συμπεριληφθεί στο σχέδιο εδαφικής δίκαιης μετάβασης της οικείας περιοχής. Αυτό θα ανοίξει την πόρτα για το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης στην Ελλάδα. Μόλις εγκριθεί το Πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη συμμετοχή της εταιρείας σας στις προσκλήσεις που θα δημοσιευθούν.”

Ελπίζουμε οι πληροφορίες να σας ήταν χρήσιμες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εκ νέου, αν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δραστηριότητες ή τα θεσμικά της όργανα.

Δεν ξέρω πόσο σας διαφώτισα με το μήνυμα που πήρα από την Ε.Ε. αλλά εκείνο που παραμένει να είναι και πάλι αδιευκρίνιστο είναι το ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, και αυτό γιατί;;?? Γιατί σε όλες τις συνεντεύξεις σε όλα τα άρθρα που παρουσιάζονται κυβερνητικά στελέχη ΚΑΝΕΝΑ ΜΑ ΚΑΝΕΝΑ δεν μας απαντά καθαρά και ξάστερα. Το ποσό που αντιστοιχεί για την Ελλάδα είναι αυτό π.χ. τόσα εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ευρώ (€), θα επενδυθούν εκεί και εκεί και φυσικά δεν αφορούν ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, αλλά όλη την Ελλάδα.

Οι διάφοροι κυβερνητικοί υπάλληλοι και τα παπαγαλάκια τους διακινούν ειδήσεις και εισροή εκατομμυρίων ευρώ (€), δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και όταν τους ρωτούν πόσα είναι τα ποσά που θα έρθουν, απαντούν είναι π.χ. 700εκατομμύρια ευρώ (€) που μαζί με την μόχλευση (άλλο πάλι τούτο)* μπορούν να ξεπεράσουν και τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ (€). Η πάλι, αυτό αφορά το τάδε πρόγραμμα, γιατί από το ΕΣΠΑ θα πάρουμε άλλα τόσα εκατομμύρια ευρώ (€). Και τα λοιπά, και τα λοιπά.

Εγώ αυτό που ξέρω και βλέπω στην περιοχή μας χάθηκαν χιλιάδες μόνιμες θέσεις εργασίας από την βίαιη απολιγνιτοποίηση, θέσεις που όχι μόνο δεν αναπληρώθηκαν, αλλά και θέσεις εκτάκτων εργαζομένων (ειδικά των διμήνων και οκταμήνων) που χάθηκαν άπαξ’ δια παντός, και που με τα μεροκάματα αυτών των ατόμων συντηρούνταν ολόκληρες οικογένειες, τα άτομα αυτά μετανάστευσαν ή στην ενδοχώρα ή στο εξωτερικό.

Πέρα όμως από αυτούς χάθηκαν και χιλιάδες ώρες προϋπηρεσίας που έπαιρνε κάποιος που δούλευε σε αυτές τις θέσεις. Κατά συνέπεια άτομα που μετά την απόκτηση μιας ειδικότητας από κάποιο τεχνικό λύκειο, ή ΙΕΚ χρειάζονται και την σχετική προϋπηρεσία για να μπορούν να συμμετάσχουν αργότερα σε κάποιο διαγωνισμό Δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ. Τι λοιπόν έγινε;;?? Η περιοχή χτυπιέται αλύπητα από κάθε μορφής ανεργία και οι κυβερνητικοί βουλευτές και παράγοντες χτυπούν παλαμάκια στον κ.Μητσοτάκη και τους υπουργούς του.

Όσο δεν μπορώ να απαντήσω με ειλικρίνεια θα βάζω την λέξη * μόχλευση == Τι είναι μόχλευση;

Είναι η χρήση χρημάτων που έχουν προέλθει από δανεισμό με στόχο τη μεγιστοποίηση, τη «μόχλευση» μιας μικρής επένδυσης σε μετρητά προκειμένου να λάβει ο συναλλασσόμενος μια πολύ μεγαλύτερη θέση αγοράς σε στοιχεία ενεργητικού κάθε είδους. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν τη μόχλευση επιδιώκοντας να αποκομίσουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Εάν όλα πάνε καλά, η τελική απόδοση μείον τις οφειλές σας μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από το αρχικά επενδεδυμένο ποσό σας. Εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά, η ζημία σας μπορεί επίσης να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Και επειδή όλα όσα διαβάζω και ακούω είναι δάνεια στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, θα κληθεί και πάλι υπό μορφή νέων μνημονίων να πληρώσει ο πτωχευμένος Έλληνας.

Και επειδή πάλι θα βρεθούν οι «καλοθελητές προβοκάτορες», να σχολιάσουν «καλά εσύ βολεύτηκες, και σε πληρώνω εγώ πλουσιοπάροχα».

Μέχρι να ανοίξουμε επιτέλους τα μάτια μας και να δούμε ότι το δικό μας παιδί είναι άνεργο το δικό μας σπίτι μας παίρνουν γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε το δάνειο.και όχι αυτού που κάνει την «μόχλευση».

Θα έχουμε βρει ότι πάλι κάποιος άλλος μας φταίει και όχι οι δικές μας επιλογές, που δεκαετίες τώρα μας πάνε πίσω και όχι μπροστά.

Μέχρι τότε λοιπόν θα μας φταίνε… πάλι οι άλλοι και θα κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα, πιστεύοντας πως ένα τζάκ πότ στο τζόκερ θα μας σώσει, ΕΜΑΣ, το τομάρι μας και τι μας νοιάζει για τους άλλους.

Εμείς σωθήκαμε!!!!!

Και θα πάψουμε να τραγουδάμε «Έντιμε άνθρωπε κυρ. Παντελή».

Νικόλαος Χρ. Κωτίδης

(Ένας αθεράπευτος, ελεύθερος και αδέσμευτος

ενεργός πολίτης του Δήμου Εορδαίας)