Η εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., η οποία είναι Κύριος του έργου: Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Δυτικής Μακεδονίας έχει αναθέσει στην εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ A.E. την παροχή Υπηρεσιών Αδειοδότησης του Έργου, που αφορούν στη σύνταξη των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων / Πινάκων και των σχετικών Τεχνικών Εκθέσεων για την έκδοση της Απόφασης Εγκατάστασης και Διαδρομής  του κύριου κλάδου αγωγού του ανωτέρω έργου, που εκτείνεται από τα Τρίκαλα της Π.Ε. Ημαθίας έως τα Κομνηνά της Π.Ε. Κοζάνης, καθώς και των υποκλάδων αυτού στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας και Κοζάνης.

Για την αδειοδότηση του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται η διαδικασία της κτηματογράφησης της ζώνης του ανωτέρω αγωγού (κύριος κλάδος και υποκλάδοι αυτού). Η Εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., έχει αναλάβει τη σύνταξη των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων/πινάκων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Η εν λόγω μελέτη εκπονείται από την εταιρεία “ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ“, η οποία είναι εγκεκριμένος υπεργολάβος της C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση κτηματολογικής μελέτης για τη διέλευση του Αγωγού Φυσικού Αερίου, ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες των παρακάτω Δήμων:
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ & ΒΕΡΟΙΑΣ (Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ )
 ΠΕΛΛΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ & ΕΔΕΣΣΑΣ (Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ)
 ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ)
 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον, στην περίπτωση που οι ιδιοκτησίες τους επηρεάζονται από τη διέλευση του παραπάνω Αγωγού Φυσικού Αερίου, να προσέλθουν στα παρακάτω γραφεία κτηματογράφησης:

Στις 26/07/2021 έως 30/07/2021
 Κομνηνά, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΥ
Προτείνεται για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ, ΠΥΡΓΩΝ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΠΕΡΔΙΚΚΑ, ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ, ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ, ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ & ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

Στις 02/08/2021 έως 06/08/2021
 Πτολεμαϊδα, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ, Αγ. Τριάδος 27
Προτείνεται για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ, ΠΥΡΓΩΝ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ,  ΚΟΜΝΗΝΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΠΕΡΔΙΚΚΑ, ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ, ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ,  ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ & ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

με ωράριο λειτουργίας 08:30 π.μ με 15:00 μ.μ , για να λάβουν γνώση των αρχικών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων της ζώνης διέλευσης του Αγωγού και να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους της μελετητικής εταιρείας, συμπληρώνοντας το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας και προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία (τοπογραφικά διαγράμματα, αντίγραφα δήλωσης στο Κτηματολόγιο κλπ).
Τα παραπάνω Γραφεία Κτηματογράφησης θα έχουν τις δυνατότητες να εξυπηρετήσουν τους ιδιοκτήτες για το σύνολο της Ζώνης Κτηματογράφησης του ΑΦΑ, και κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να προσέλθει σε οποιοδήποτε άλλο Γραφείο προτιμά εάν δεν τον εξυπηρετεί το αντίστοιχο προτεινόμενο για κάθε Κοινότητα.
Για τη μελετητική Εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ A.E., Πρατίνου 99, 116 34 Αθήνα, τηλ. 2107220014, και την εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ
Μ.ΙΚΕ Φαύνου 55, 111 46 Γαλάτσι τηλ. 2102220455, υπεύθυνος Μηχανικός είναι ο κ. Νικόλαος Λινάρδος.