Το προς ψήφιση σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε 3 Ενότητες, ενώ τα 186 άρθρα του:

Αναφέρονται στον διττό χαρακτήρα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην αποστολή του, στη θεσμική ανεξαρτησία του και στην εναρμόνιση της λειτουργίας του με τα διεθνή πρότυπα.

Περιγράφονται οι δικαιοδοτικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητές του και οι θεσμικές συνεργασίες του.

Καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων και η δυνατότητα λήψης εξωτερικών συνεργατών.

Ορίζονται οι ειδικότεροι σχηματισμοί, οι μονάδες και οι υπηρεσίες του, η κατανομή αρμοδιοτήτων και η αντιμετώπιση ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος από την Ολομέλεια.

Περιγράφονται οι σχέσεις με τη Βουλή των Ελλήνων, η παρουσίαση του ετησίου προγράμματος ελέγχων, ρυθμίζονται οι όροι του ελέγχου του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των άλλων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Κράτους και των λογαριασμών του Δημοσίου.

Σε ιδιαίτερα κεφάλαια προβλέπονται: η διαδικασία γνωμοδότησης σε συνταξιοδοτικά νομοσχέδια, η ανεξαρτησία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ακεραιότητα, η αποτελεσματικότητα και αναλογικότητα των ελέγχων του, ρυθμίζεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των ελέγχων και καθορίζονται τα όργανα, τα είδη, τα στάδια, οι διαδικασίες και ο προγραμματισμός των διαφόρων ελέγχων που διενεργεί.

Περαιτέρω, ρυθμίζεται το καθεστώς και το περιεχόμενο της επιτήρησης των δημοσίων υπολόγων και τα όργανα που τη διενεργούν, καθώς και οι όροι της λογοδοσίας.

Σε άλλες διατάξεις, διαλαμβάνεται ο έλεγχος στα έσοδα του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους, οι ευθύνες των υπαλλήλων που αδρανούν στην είσπραξη χρεών, αλλά και η διαδικασία διαγραφής οφειλών προς το Δημόσιο, δίνεται ο ορισμός και οι διακρίσεις των ελλειμμάτων, καθορίζονται τα υπεύθυνα ανά κατηγορία πρόσωπα και οι τυχόν συνυπεύθυνοι, και το μέτρο της ευθύνης τους, καθώς και τα ζητήματα του καταλογισμού.

Οι αναφερθείσες και άλλες ειδικότερες προβλέψεις της πρώτης ενότητας συνιστούν τον Οργανικό Νόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη θέσπιση του οποίου είχε επιφυλαχθεί το άρθρο 372 του νόμου 4700 που ψηφίσαμε το 2020, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται, πλέον, ένα σύγχρονο, ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο για τη λειτουργία του ανώτατου δημοσιονομικού μας δικαστηρίου.

Υπάρχουν, όμως, και συμπληρωματικές διατάξεις στη δεύτερη ενότητα, διαδικαστικού κυρίως περιεχομένου, ενώ στην τρίτη ρυθμίζονται άλλα συναφή δημοσιολογιστικά θέματα.

Κανένας, νομίζω, πλην του ΚΚΕ δεν αμφισβήτησε την αναγκαιότητα, αλλά κυρίως την ποιότητα του προς ψήφιση σχεδίου νόμου. Αποδείχθηκε, δε, αυτό και από την διακομματική αποδοχή του.

Στο γόνιμο διάλογο που εξελίχθηκε κατά την επεξεργασία του σχεδίου, διατυπώθηκαν κάποιες επιφυλάξεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν από τον κ. Υπουργό, στο βαθμό που κρίθηκαν βάσιμες, ιδίως στο ζήτημα του ελέγχου στα οικονομικά των επαγγελματικών σωματείων δημοσίου δικαίου, σε απόδειξη της κυβερνητικής δεκτικότητας στην καλόπιστη και δημιουργική κριτική.

Όμως εκτός του κυρίως σώματος του σχεδίου νόμου, στη σημερινή συζήτηση δικαιούνται ειδικότερης αναφοράς:

  • Η τροπολογία με αριθμό 996 για τη βέλτιστη αξιοποίηση, διαχείριση, υποστήριξη και τον έλεγχο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, του κρίσιμου αυτού εργαλείου για την ανάπτυξη της χώρας μας.

  • Η τροπολογία με αριθμό 997, που προβλέπει τη δυνατότητα αναδρομικής καταβολής στον ΕΛΓΑ κρατικών επιχορηγήσεων για τα έτη 2011 έως και 2017, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. Ενώ, σε σχέση με τα έντονα φαινόμενα παγετού που έπληξαν περιοχές της χώρας, ανάμεσα σε αυτές και τον τόπο μου, την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, παρέχεται η δυνατότητα αποζημίωσης για το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής, τη χορήγηση προκαταβολής 40% στους αγρότες, την αποζημίωση για καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο, αλλά και ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στον ΕΛΓΑ, προκειμένου να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία. Δυστυχώς, η φετινή χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη για τους Έλληνες παραγωγούς, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, και γι αυτό ιδιαίτερα κρίσιμη η άμεση ανταπόκριση της κυβέρνησης.

Ειδική μέριμνα χρειάζεται για τις δευτερογενείς ζημίες από τις κακοκαιρίες, ιδίως στους συνεταιρισμούς που εκτός από το παραγωγικό πλήττονται και στο μεταποιητικό και εμπορικό τους σκέλος από την απώλεια παραγωγής.

  • Η τροπολογία 998 για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με την οποία επιδιώκεται η επίλυση του προβλήματος των 100.000 περίπου εκκρεμών υποθέσεων, κυρίως συναταξιοδοτικών, με την πρόβλεψη, ότι οι υποθέσεις που εκκρεμούν πέραν της τριετίας, θα μπορούν να εισάγονται και να εκδικάζονται από το Τμήμα σε Συμβούλιο, γεγονός που θα εισφέρει στην επιτάχυνση της διαδικασίας.

Η σημερινή κυβέρνηση έχει κηρύξει τον πόλεμο στις συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες, που σε διοικητικό και δικαστικό επίπεδο κρατούν σε ομηρία εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και θα τον κερδίσει.

  • Η τροπολογία 999 για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων, σε δομές υγείας και πρόνοιας, δηλαδή σε χώρους, όπου παρέχονται υπηρεσίες σε κατά τεκμήριο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Δεδομένων των συνθηκών, της ιδιαίτερα αυξημένης μεταδοτικότητας που εμφανίζουν οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού, της επιτακτικής ανάγκης για την ομαλή λειτουργία των κρατικών και ιδιωτικών δραστηριοτήτων, πρόκειται για μία ισορροπημένη ρύθμιση, που σέβεται το ατομικό δικαίωμα στην εφαρμογή ή μη εφαρμογή ιατρικής πράξης και υπηρετεί παράλληλα την υποχρέωση του κράτους για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ευθύνη της πολιτείας είναι να χτίσει για την κοινωνία τείχος προστασίας από την πανδημία και να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να βρεθεί άμεσα πίσω από αυτό.

Όποιος, για τους δικούς του λόγους, επιμένει να στέκει έξω από το τείχος και να εκθέτει τον εαυτό του στον κίνδυνο, δεν μπορεί να έχει την απαίτηση να εκθέτει σε αυτόν την υγεία, την εργασία και τη ζωή των συνανθρώπων του.

Όποιος κάθεται πάνω στο τείχος και κλείνει ματιές και στις δύο πλευρές, υπονομεύει την εθνική προσπάθεια.

  • Τέλος, το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υφυπουργός κ. Κώτσηρας στην Επιτροπή, για την πρακτική των ασκούμενων δικηγόρων, σε δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας. Πρόκειται για σημαντική δράση, τόσο για τους υποψήφιους δικηγόρους που αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες από τη δικαστηριακή πρακτική, αλλά και για τους φορείς υποδοχής που ενισχύονται με νέους επιστήμονες. Συγχαίρω, λοιπόν, την πολιτική ηγεσία για την υλοποίηση του προγράμματος, στο οποίο είχα αναφερθεί σε συνάντηση βουλευτών δικηγόρων με τον Υπουργό κ. Τσιάρα.

Συνολικά, υπερψηφίζουμε, λοιπόν, το σχέδιο νόμου και τις εισαχθείσες τροπολογίες.